Tiến sỹ: Đào Xuân Khương

Chuyên gia tư vấn phân phối và bán lẻ
Quá trình học tập

• Tiến sỹ về Bán lẻ hiện đại.
• Nghiên cứu bán lẻ tại Đức.
• Nghiên cứu Marketing tại Mỹ
• Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp

• Chủ tịch Công ty KCP Việt Nam
• Giám đốc Điều hành – Công ty Thời trang Kowil
• Giám đốc Điều hành – Công ty MeLinh Plaza
• Giám đốc Kinh doanh - Tập đoàn Phú Thái
• Giám đốc bán hàng khu vực – Công ty P&G VN 

ĐĂNG KÝ NGAY

Hotline:  0936 228 983

• Giám đốc chuỗi bán lẻ, đây là đối tượng phù hợp nhất.
• Quản lý một cửa hàng – store manager, học để phát triển nghề nghiệp – sau này quản lý 3-5 cửa hàng.
• Chủ một cửa hàng – hiện tại chỉ có một cửa hàng, tương lai muốn phát triển thành một chuỗi.
• Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi trên 20 cửa hàng, thường mỗi quản lý vùng phụ trách 10 cửa hàng.
• CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

• Nhận biết được năng lực bản thân, kỹ năng tư duy của mình còn thiếu gì so với yêu cầu công việc được giao.
• Nhận biết được sức khoẻ của chuỗi bán lẻ của mình. Cần làm gì để phát triển chuỗi. 
• Biết được các yếu tố tác động trực tiếp đến doanh thu một cửa hàng, một chuỗi . Từ đó lập được kế hoạch kinh doanh tuần, tháng, quý, năm.
• Điều hành chuỗi hàng ngày dựa trên các chỉ số được tính toán từ phần mềm bán lẻ. Không dựa trên suy nghĩ chủ quan cá nhân.
• Biết các bước gia tăng khách hàng mới cho cửa hàng. Lập kế hoạch gia tăng khách hàng mới hiệu quả.
• Điều hành được nhân viên – đưa ra được công thức tăng số lượng sản phẩm/ bill và giá trị bill.
• Nâng cao trải nghiệm khách hàng, sự hài lòng và gia tăng khách hàng trung thành với chuỗi bán lẻ.
• Có phương pháp tuyển dụng và đào tạo đội ngũ, đảm bảo đội ngũ nhân viên thực thi được các yêu cầu từ quản lý.
• Giữ chân được nhân lực giỏi, phát triển lên các vị trí quản lý cửa hàng, quản lý vùng.
• Thực thi được chiến lược cấp trên giao, bao quát được công việc của chuỗi nhưng vẫn điều hành được các công việc cụ thể của từng cửa hàng.

Nội dung khóa học 

Chuyên đề 1: Nhà quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ thành công (Bạn là ai - bạn đi về đâu)

Chuyên đề 2: Duy trì một cửa hàng hay phát triển chuỗi cửa hàng (Tư duy chiến lược của bạn)

Chuyên đề 3: 6 yếu tố quyết định doanh số cửa hàng bán lẻ (Cửa hàng của bạn là gì)

Chuyên đề 4: Điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng ngày (Bạn điều hành như thế nào)

Chuyên đề 5: Gia tăng khách hàng mới dành cho chuỗi cửa hàng (Bạn ngồi đợi hay chủ động)

Chuyên đề 6: Gia tăng số lượng bill và giá trị bill của khách hàng (Nhân viên của bạn làm gì)

Chuyên đề 7: Nâng cao chất lượng dịch vụ tại cửa hàng bán lẻ (Cửa hàng bạn có khác biệt)

Chuyên đề 8: Bản đồ trải nghiệm khách hàng và gia tăng khách hàng trung thành (Bạn có hiểu trải nghiệm của khách hàng)

Chuyên đề 9: Xây dựng đội ngũ nhân viên bán lẻ (Tuyển có kinh nghiệm hay tự đào tạo)

Chuyên đề 10:  Phát triển đội ngũ quản lý chuỗi cửa hàng (Bạn đối mặt với sự thay đổi)

Giám đốc chuỗi bán lẻ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

• Quản lý một cửa hàng – store manager
• Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi cửa hàng bán lẻ
• Chủ một cửa hàng
• Giám đốc chuỗi bán lẻ
• CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ, phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

• Học viên hiểu được tâm lý và hành vi mua khách hàng – điều kiện tất yếu kinh doanh bán lẻ.
• Học viên có được phương pháp gia tăng khách hàng mới – không bị động đợi khách hàng tới.
• Học viên cải thiện được số lượng bill/ ngày và gia tăng được giá trị từng đơn hàng.
• Học viên nâng cao chất lượng dịch vụ – chất lượng phục vụ tại cửa hàng của mình.
• Học viên xây dựng được “bản đồ trải nghiệm khách hàng” - yếu tố quyết định bán lẻ hiện đại.
• Học viên được tư vấn các giải pháp để gia tăng số lần mua – tăng sản phẩm mua của khách hàng.


Nội dung khóa học 

Chuyên đề 1: Nâng cao năng lực và phương pháp ra quyết định trong quản lý cửa hàng

Chuyên đề 2: Các loại hình bán lẻ và 4 cấp độ quản lý cửa hàng hiệu quả

Chuyên đề 3: Ba yếu tố quyết định hiệu quả - Khi mở cửa hàng đầu tiên

Chuyên đề 4: Ba yếu tố quyết định hiệu quả - Khi điều hành cửa hàng đang có

Chuyên đề 5: Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả cửa hàng - Kpi cửa hàng

Chuyên đề 6: Điều hành cửa hàng bán lẻ hàng ngày hiệu quảQuản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

• Quản lý một cửa hàng – store manager
• Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi cửa hàng bán lẻ
• Chủ một cửa hàng
• Giám đốc chuỗi bán lẻ
• CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ, phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

• Học viên hiểu được tâm lý và hành vi mua khách hàng – điều kiện tất yếu kinh doanh bán lẻ.
• Học viên có được phương pháp gia tăng khách hàng mới – không bị động đợi khách hàng tới.
• Học viên cải thiện được số lượng bill/ ngày và gia tăng được giá trị từng đơn hàng.
• Học viên nâng cao chất lượng dịch vụ – chất lượng phục vụ tại cửa hàng của mình.
• Học viên xây dựng được “bản đồ trải nghiệm khách hàng” - yếu tố quyết định bán lẻ hiện đại.
• Học viên được tư vấn các giải pháp để gia tăng số lần mua – tăng sản phẩm mua của khách hàng.


Nội dung khóa học 

Chuyên đề 1: Thấu hiểu tâm lý và hành vi mua của người tiêu dùng

Chuyên đề 2: Phương pháp gia tăng khách hàng mới cho cửa hàng bán lẻ

Chuyên đề 3: Gia tăng số lượng bill và giá trị bill của khách hàng

Chuyên đề 4: Nâng cao chất lượng dịch vụ tại cửa hàng bán lẻ

Chuyên đề 5: Nâng cao trải nghiệm khách hàng trong cửa hàng bán lẻ

Chuyên đề 6: Quản lý mối quan hệ khách hàng và khách hàng trung thành với cửa hàng


Quản lý khách hàng cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

• Quản lý một cửa hàng – store manager
• Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi cửa hàng bán lẻ
• Chủ một cửa hàng
• Giám đốc chuỗi bán lẻ
• CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ, phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

• Học viên hiểu được tâm lý và hành vi mua khách hàng – điều kiện tất yếu kinh doanh bán lẻ.
• Học viên có được phương pháp gia tăng khách hàng mới – không bị động đợi khách hàng tới.
• Học viên cải thiện được số lượng bill/ ngày và gia tăng được giá trị từng đơn hàng.
• Học viên nâng cao chất lượng dịch vụ – chất lượng phục vụ tại cửa hàng của mình.
• Học viên xây dựng được “bản đồ trải nghiệm khách hàng” - yếu tố quyết định bán lẻ hiện đại.
• Học viên được tư vấn các giải pháp để gia tăng số lần mua – tăng sản phẩm mua của khách hàng.


Nội dung khóa học 

Chuyên đề 1: Xây dựng tổ chức kinh doanh trong cửa hàng bán lẻ

Chuyên đề 2: Tuyển dụng và phỏng vấn đội ngũ nhân viên bán lẻ

Chuyên đề 3: Gia tăng số lượng bill và giá trị bill của khách hàng  

Chuyên đề 4: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên trong cửa hàng

Chuyên đề 5: Đánh giá hiệu quả nhân viên cửa hàng bán lẻ

Chuyên đề 6: Lãnh đạo đội ngũ nhân viên bán lẻ - Phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ


Quản lý nhân viên của cửa hàng bán lẻ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

• Quản lý một cửa hàng – store manager
• Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi cửa hàng bán lẻ
• Chủ một cửa hàng
• Giám đốc chuỗi bán lẻ
• CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ, phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

• Học viên hiểu được tâm lý và hành vi mua khách hàng – điều kiện tất yếu kinh doanh bán lẻ.
• Học viên có được phương pháp gia tăng khách hàng mới – không bị động đợi khách hàng tới.
• Học viên cải thiện được số lượng bill/ ngày và gia tăng được giá trị từng đơn hàng.
• Học viên nâng cao chất lượng dịch vụ – chất lượng phục vụ tại cửa hàng của mình.
• Học viên xây dựng được “bản đồ trải nghiệm khách hàng” - yếu tố quyết định bán lẻ hiện đại.
• Học viên được tư vấn các giải pháp để gia tăng số lần mua – tăng sản phẩm mua của khách hàng.


Nội dung khóa học 

Chuyên đề 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng & 6 cấp độ chốt đơn hàng

Chuyên đề 2: Hành vi mua của khách hàng & Quy trình giúp khách hàng mua

Chuyên đề 3: Mô hình tiếp cận khách hàng hiện đại & Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu

Chuyên đề 4: Thuyết phục khách hàng hiệu quả & Xây dựng mối qua hệ tốt với khách hàngKỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên cửa hàng bán lẻ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

• Quản lý một cửa hàng – store manager
• Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi cửa hàng bán lẻ
• Chủ một cửa hàng
• Giám đốc chuỗi bán lẻ
• CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ, phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

• Học viên hiểu được tâm lý và hành vi mua khách hàng – điều kiện tất yếu kinh doanh bán lẻ.
• Học viên có được phương pháp gia tăng khách hàng mới – không bị động đợi khách hàng tới.
• Học viên cải thiện được số lượng bill/ ngày và gia tăng được giá trị từng đơn hàng.
• Học viên nâng cao chất lượng dịch vụ – chất lượng phục vụ tại cửa hàng của mình.
• Học viên xây dựng được “bản đồ trải nghiệm khách hàng” - yếu tố quyết định bán lẻ hiện đại.
• Học viên được tư vấn các giải pháp để gia tăng số lần mua – tăng sản phẩm mua của khách hàng.


Nội dung khóa học 

Chuyên đề 1: Tư duy dịch vụ & Công thức chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Chuyên đề 2: Hành động về dịch vụ & Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Chuyên đề 3: Kỹ năng chăm sóc khách hàng chủ động - Tăng khách hàng trung thành

Chuyên đề 4: Kỹ năng chăm sóc khách hàng khi khách hàng khiếu nại và không quay lại mua


Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

• Quản lý một cửa hàng – store manager
• Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi cửa hàng bán lẻ
• Chủ một cửa hàng
• Giám đốc chuỗi bán lẻ
• CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ, phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

• Học viên hiểu được tâm lý và hành vi mua khách hàng – điều kiện tất yếu kinh doanh bán lẻ.
• Học viên có được phương pháp gia tăng khách hàng mới – không bị động đợi khách hàng tới.
• Học viên cải thiện được số lượng bill/ ngày và gia tăng được giá trị từng đơn hàng.
• Học viên nâng cao chất lượng dịch vụ – chất lượng phục vụ tại cửa hàng của mình.
• Học viên xây dựng được “bản đồ trải nghiệm khách hàng” - yếu tố quyết định bán lẻ hiện đại.
• Học viên được tư vấn các giải pháp để gia tăng số lần mua – tăng sản phẩm mua của khách hàng.


Nội dung khóa học 

Chuyên đề 1: Lập kế hoạch trước khi đàm phán với NCC và khách hàng lớn

Chuyên đề 2: Quy trình đàm phán hiệu quả với NCC và khách hàng lớn

Chuyên đề 3: Kỹ năng giao tiếp & Thương lượng trực diện với NCC và khách hàng lớn

Chuyên đề 4: Phong cách đàm phán & Phương pháp từ chối hiệu quả cao


Kỹ năng đàm phán và thương lượng với NCC và khách hàng lớn dành cho nhân viên cửa hàng bán lẻ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

• Giám đốc kênh của doanh nghiệp, đây là đối tượng phù hợp nhất.
• CEO – chủ doanh nghiệp nhỏ – trực tiếp phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
• Giám đốc Kinh doanh – thường là phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
• Giám đốc Marketing – thường là phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
• Trưởng phòng kinh doanh.

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

• Xây dựng được chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp với chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh từ sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.
• Đánh giá được hiệu quả của hệ thống kênh phân phối hiện tại của doanh nghiệp. Đưa ra được giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối hiện tại.
• Xây dựng được kênh phân phối mới phù hợp với thị trường giai đoạn 4.0. Hệ thống kênh phân phối mới tiếp cận được thị trường mới, nhóm khách hàng mục tiêu mới.
• Kết hợp với hệ thống kênh của doanh nghiệp, thực hiện chiến lược giữ chân khách hàng trung thành – quản trị được các mối quan hệ với khách hàng lớn.
• Nâng cao khả năng đàm phán, lựa chọn, đánh giá hệ thống kênh phân phối truyền thống. 
• Triển khai được hệ thống kênh phân phối hiện đại – kênh telesales, kênh online. Triển khai việc quản lý thông tin, xúc tiến và hậu cần có hiệu quả.
• Thiết lập được tồn kho tối ưu, phương án vận chuyển hàng hoá hiệu quả. Giảm chi phí vận hành kênh.
• Quản lý được dòng tiền, công nợ và đàm phán thu nợ hiệu quả.
• Thay đổi được mô hình kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường của doanh nghiệp.
• Dẫn dắt được hệ thống phân phối thay đổi cho phù hợp với chiến lược mới, thị trường mới và sản phẩm mới của doanh nghiệp.

Nội dung khóa học 

Chuyên đề 1: Chiến lược kinh doanh & chiến lược tiếp cận thị trường của doanh nghiệp (Bạn đã có chiến lược chưa )

Chuyên đề 2: Mô hình kinh doanh và chiến lược tiếp cận thị trường (Công thức tạo ra thị trường)

Chuyên đề 3: Nâng cao hiệu quả kênh tiếp cận thị trường hiện tại (Đánh giá và giải pháp)

Chuyên đề 4: Chiến lược giữ chân thị trường hiện tại - khách hàng hiện hữu (Thị trường hiện tại của bạn)

Chuyên đề 5: Xây dựng kênh tiếp cận thị trường mới - tiếp cận khách hàng mới (Thị trường tương lai của bạn)

Chuyên đề 6: Kênh truyền thống: quản lý và phát triển (Cánh tay nối dài của bạn)

Chuyên đề 7: Kênh hiện đại của doanh nghiệp: xây dựng và cải tiến (Kênh của bạn thời 4.0)

Chuyên đề 8: Quản lý hàng hóa trong chiến lược tiếp cận thị trường (Logistics của bạn và kênh)

Chuyên đề 9: Quản lý dòng tiền - công nợ trong kênh (Cash flow của bạn và kênh)

Chuyên đề 10: 
Sự thay đổi & điều chỉnh chiến lược tiếp cận thị trường (Dẫn dắt hay chấp nhận)

Giám đốc kênh phân phối

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

• Trưởng phòng kinh doanh , đây là đối tượng phù hợp nhất
• Giám đốc kinh doanh – phụ trách trực tiếp nhân viên bán hàng
• Phó TGĐ phụ trách kinh doanh – phụ trách trực tiếp nhân viên bán hàng 
• CEO – chủ doanh nghiệp nhỏ, phụ trách trực tiếp phòng kinh doanh
• Quản lý kinh doanh – Acount Manager – bán hàng doanh nghiệp B2B

Đối tượng tham gia 
Mục tiêu chương trình 

• Trả lời được câu hỏi nhân viên bán hàng cần làm gì, trưởng phòng kinh doanh cần làm gì để tăng doanh số.
• Thiết lập, phân bổ được mục tiêu từ Ban giám đốc giao hàng năm, quý, tháng xuống cho đội ngũ kinh doanh của mình . Đảm bảo đội ngũ “đồng chí hướng”.
• Đưa ra được các giải pháp tối ưu để đạt được mục tiêu đặt ra hàng tháng, quý. Giúp đội ngũ đạt doanh số, đạt được quỹ lương tối đa hàng tháng
• Có được “phương pháp” triển khai được công việc hàng ngày, tuần, tháng cho đội ngũ nhân viên thực thi hiệu quả. Tránh “ trống đánh xuôi – kèn thổi ngược”.
• Được trang bị “FORM mẫu“ để giám sát đội ngũ làm việc, tránh tình trạng làm việc chống đối của nhân viên bán hàng.
• Biết chính xác cần làm gì để xây dựng được tổ chức “đội ngũ” phòng kinh doanh vững mạnh. Thực hành xây dựng bộ phận kinh doanh.
• Phối hợp với phòng nhân sự thực hiện tuyển dụng và đào tạo được “nhân viên phù hợp” với công việc mà trưởng phòng kinh doanh muốn họ làm
• Tạo động lực, truyền lửa cho đội ngũ nhân viên kinh doanh vượt qua các khó khăn, trở ngại từ thị trường để đạt mục tiêu doanh số, thu hồi công nợ.
• Đánh giá hiệu quả được từng nhân viên, liên kết đánh giá KPI với cơ cấu lương, thưởng.
• Lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ, gây ảnh hưởng được các nhóm nhân viên bán hàng khác nhau. Tập hợp được lực lượng nhân viên ”đa dạng - khác biệt” vì mục tiêu chung.

Nội dung khóa học 

Chuyên đề 1: Quản lý kinh doanh và Phương pháp lập kế hoạch hiệu quả

Chuyên đề 2: Thiết lập mục tiêu kinh doanh và lựa chọn cách làm tốt nhất

Chuyên đề 3: Triển khai công việc cho bản thân và với nhân viên hiệu quả

Chuyên đề 4: Quy trình giám sát kinh doanh đạt hiệu quả cao

Chuyên đề 5: Đàm phán, ký kết hợp đồng với đối tác phân phối và khách hàng lớn

Chuyên đề 6: Xây dựng bộ phận kinh doanh hiệu quả

Chuyên đề 7: Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp

Chuyên đề 8: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ kinh doanh

Chuyên đề 9: Đánh giá hiệu quả đội ngũ nhân viên

Chuyên đề 10:  Lãnh đạo đội ngũ, đặt ra mục tiêu, tầm nhìn mới

Trưởng phòng kinh doanh

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 

KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CỦA

TS. ĐÀO XUÂN KHƯƠNG

Chính sách dành cho học viên

Một học viên đăng ký và học combo 2 khoá “Giám đốc kênh phân phối” và “Giám đốc chuỗi cửa hàng bán lẻ” được:
1. Tặng ngay 2.000.000 vnđ (áp dụng cho cá nhân, không áp dụng cho doanh nghiệp).
2. Tặng 01 giờ tư vấn miễn phí với TS. Đào Xuân Khương trị giá 3.500.000 vnđ.
3. Tham gia miễn phí tư vấn online hàng tháng với TS. Đào Xuân Khương trong nhóm kín học viên cũ của TS Đào Xuân Khương.
>> Như vậy, học viên được tặng khoảng 5.500.000 vnđ/ 16.400.000 vnđ khi học 2 khoá ở Hà Nội và 5.500.000 vnđ/ 12.000.000 khi học ở Tp.HCM.

HN: Tầng 14, Tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0936 228 983

Email: giamdockinhdoanhpti@gmail.com

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để được tư vấn

ĐĂNG KÝ

TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI

HCM: Lầu 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn, Số 7/28 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ NGAY